Niniejsza strona internetowa należy do spółki pod firmą KWG Superfood S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 i ust. 8a w zw. z art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
This material is for promotional purposes only. This public offering does not require prospectus.
  • 165,015 PLN raised capital
  • Project
    finished
  • 183 shareholders
  • 400,005 PLN share issue objective
  • 21 % equity on offer
  • 15 PLN share price
  • 26,667 no. of shares
  • 31.10.2016 end date

Zostań współwłaścicielem sieci grill barów „Kiełba w Gębie”

Wspólnie, przy Twoim wsparciu, zbudujemy ogólnopolską sieć grill barów z doskonałymi naturalnymi kiełbaskami i innymi tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu street food. Budowa ogólnopolskiej sieci pozwoli nam na osiągnięcie ponadprzeciętnych korzyści i wzrost wartości akcji.