Niniejsza strona internetowa należy do spółki KWG Superfood S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
This material is for promotional purposes only. This public offering does not require prospectus.
 • 165,015 PLN raised capital
 • Project
  finished
 • 183 shareholders
 • 400,005 PLN share issue objective
 • 21 % equity on offer
 • 15 PLN share price
 • 26,667 no. of shares
 • 31.10.2016 end date
 • FLEXIBLE offer type

Zostań współwłaścicielem sieci grill barów „Kiełba w Gębie”

Wspólnie, przy Twoim wsparciu, zbudujemy ogólnopolską sieć grill barów z doskonałymi naturalnymi kiełbaskami i innymi tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu street food. Budowa ogólnopolskiej sieci pozwoli nam na osiągnięcie ponadprzeciętnych korzyści i wzrost wartości akcji.