Niniejsza strona internetowa należy do spółki KWG Superfood S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 • 165 015 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 183 inwestorów
 • 400 005 PLN kwota zbiórki
 • 21 % procent oferowany
 • 15 PLN cena akcji
 • 26 667 liczba akcji
 • 31.10.2016 data zakończenia
 • 50 000 PLN próg powodzenia emisji

Zostań współwłaścicielem sieci grill barów „Kiełba w Gębie”

Wspólnie, przy Twoim wsparciu, zbudujemy ogólnopolską sieć grill barów z doskonałymi naturalnymi kiełbaskami i innymi tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu street food. Budowa ogólnopolskiej sieci pozwoli nam na osiągnięcie ponadprzeciętnych korzyści i wzrost wartości akcji.


Inwestorzy