Niniejsza strona internetowa należy do spółki pod firmą KWG Superfood S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 i ust. 8a w zw. z art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 165 015 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 183 akcjonariuszy
  • 400 005 PLN kwota zbiórki
  • 21 % procent oferowany
  • 15 PLN cena akcji
  • 26 667 liczba akcji
  • 31.10.2016 data zakończenia

Zostań współwłaścicielem sieci grill barów „Kiełba w Gębie”

Wspólnie, przy Twoim wsparciu, zbudujemy ogólnopolską sieć grill barów z doskonałymi naturalnymi kiełbaskami i innymi tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu street food. Budowa ogólnopolskiej sieci pozwoli nam na osiągnięcie ponadprzeciętnych korzyści i wzrost wartości akcji.


Akcjonariusze